Presentació
Objectius
Àmbits temàtics
Dirigit a

La pandèmia ha evidenciat la vulnerabilitat i la fragilitat de les persones, així com la necessitat i el valor de la cura i de la feina dels qui tenen cura dels altres.

Som interdependents i en algun moment hem estat cuidats o haurem de tenir cura d’algú: la cura és un aspecte essencial de la nostra vida, individual i social.

L’envelliment, la solitud o la salut mental són alguns dels reptes als quals, com a societat, ens enfrontem actualment. Al costat d’aquest aspecte regenerador, la cura també té una dimensió de desenvolupament. Per aquest motiu, cal evidenciar-ne el valor, més enllà de l’àmbit sanitari, i posar-lo a l’altura d’una activitat altament productiva.

Reflexionar sobre la dimensió humana de la cura i els valors que aporta; explorar les diferents iniciatives que es duen a terme en diferents àmbits; valorar diferents experiències i iniciatives; detectar, desenvolupar i enfortir les competències i habilitats necessàries per realitzar una professió, un voluntariat o la cura i atenció de familiars, són temes que interessa abordar per projectar el canvi necessari de paradigma. 

Les sessions presencials que oferirà el Simposi Persona, Societat i Cura facilitaran l’anàlisi i el diàleg amb ponents i experts, l’intercanvi de bones pràctiques i el networking amb professionals de diferents àmbits.

 • Reflexionar sobre la dimensió humana de la cura i els valors que aporta a les persones i la societat.

 • Valorar i compartir diferents experiències i iniciatives que s’estan realitzant, i que poden ser aplicables en altres àmbits i a escala internacional.

 • Analitzar les competències i habilitats necessàries per realitzar un voluntariat, una professió o la cura i atenció de familiars, i com desenvolupar-les i enfortir-les.

 • Impulsar la col·laboració entre diferents institucions per revalorar la cura i promoure accions des de diferents sectors que afavoreixin que sigui exercida tant per homes com per dones.

Cura de les persones

 • en la família
 • en l’àmbit sanitari
 • en qualsevol tipus de professió
 • des de les administracions públiques
 • des de l’àmbit espiritual

El Simposi té un caràcter transversal i abasta diferents àmbits de la cura per impulsar-ne la col·laboració i la formació des d’una perspectiva integral:

 • Professionals de la medicina, la infermeria o el treball social
 • Professionals de qualsevol àmbit
 • Administracions públiques, empreses i institucions de l’àmbit de la cura
 • Responsables de l’àmbit pastoral
 • Persones voluntàries i cuidadores